beschrijving

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector. De circulaire proefboerderij is hierbij, in samenwerking met Agroproeftuin De Peel, naar voren gekomen als passend in dit overgangsgebied en fungeert als aanjager voor de transitie naar duurzame productie van dierlijke en plantaardige eiwitten.

Samen met de provincie, Studio Marco Vermeulen, de Rijksbouwmeester en Rijksadviseur voor het Landschap zijn schetsen ontwikkeld hoe de voormalige functie van locatie als KI-station in een transitie afleesbaar blijft in de verschillende ruimten, maar wel een nieuwe overgang van harde dorpskern naar het open buitengebied kan vormgeven. Hierin wordt de geschiedenis van de eiwitproductie en de noodzakelijkheid van de eiwittransitie verteld. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector. Daarnaast voorziet de campus voor een deel in de dorpsbehoefte van sociale woningbouw, maar vormt hiermee ook een natuurlijke buffer van de jaren 70 wijk naar de bedrijvigheid op het terrein en verbindt deze ook in het erfconcept van woonwerklandschap. Het biedt een uniek concept van wonen en startupmogelijkheden en vormt een cross-overproeflocatie voor de ambities van het Land van Cuijk. Landbouw, wonen, leven en recreëren hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar versterken elkaar juist. Dit soort vrijplaatsen voor innovatie geven ruimte voor nieuwe grensverleggende bedrijvigheid en dit concept voorziet in de behoefte aan een regelarm landschap om samen te innoveren in cross-overs. Er wordt in het schetsontwerp letterlijk een streep door de locatie getrokken vanwege beëindiging van het KI-station. Deze symbolische lijn vormt een rode draad door de ruimtelijke overgang van het dorp in wonen, campus, recreëren, werken, natuur, landbouw en eindigt in het open landschap met ruimte voor de veehouderij. Deze lijn vormt tevens een afronding van het recreatieve ommetje vanaf het centrum zuidelijk rond de kern via de varkenszichtstal naar de Circulaire boerderij Beers.

Begin 2020 is een start gemaakt met de verdere uitwerking van het concept uit 2019. De partijen Derks Advies, Princen en SROM hebben in opdracht van TweeLinden een doorontwikkelde visie gemaakt voor het gebied. Tegelijkertijd hebben de eerste ondernemers zich al gevestigd in het pand. Sommigen hebben door enorme groei alweer een grotere ruimte betrokken. De vraag naar meer kantoor- en onderzoeksruimte stijgt daarmee.

Eiwitcampus Beers

oppervlak: 37.500 m²

bouwjaar: onbekend

Related Projects
Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Start typing and press Enter to search