wie zijn wij

‘wij’ zijn, u, onze partners en SROM

Wij werken in een driehoek van participanten, met altijd u, de opdrachtgever, als vaste deelnemer aan het proces.

hoe werkt SROM

 • INTERVIEW

  Samen met u nemen we al uw wensen en eisen door, dit vormt de start voor het ontwerp.

 • IDEEVORMING

  Door middel van analyses, brainstormsessies, functionele en esthetische eisen wordt een idee gevormd.

 • UITWERKING

  Het idee wordt uitgewerkt in een ontwerp, middels 3D presentatie wordt uw project gevisualiseerd.

 • PRESENTATIE

  Ontwerp wordt gepresenteerd, daarmee getoetst, aangepast aan wensen en begint proces opnieuw.

prijsopgave

Wilt u vrijblijvend een prijsopgave opvragen?

De ontwerpopgave heeft verschillende fases. De uurbesteding varieert per opdracht. Wij kunnen u een vrijblijvende offerte geven met een vaste prijs per fase.

Fase 1: Het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.

Fase 2: Het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

Fase 3: Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

Fase 4: Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Fase 5: Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.

Fase 6: Het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Fase 7: Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, nanciering, onderhoud en/of exploitatie.

Fase 8: Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

Fase 9: Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

Fase 10: Het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting.

1. Initiatief / Haalbaarheid
3%
2. Projectdefinitie
2%
3. Structuurontwerp
15%
4. Voorlopig Ontwerp
20%
5. Definitief Ontwerp
25%
6. Technisch Ontwerp
20%
7. Prijs- en Contractvorming
5%
8. Uitvoering- Uitvoeringsgereed Ontwerp
4%
9. Directievoering
2%
10. Gebruik / Exploitatie
4%
Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Start typing and press Enter to search