Algemene voorwaarden

DNR 2011

SROM architecten hanteert De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011 Eerste herziening, juli 2013) als algemene voorwaarden voor al onze werkzaamheden. In de DNR 2011 zijn de algemene branchevoorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd voor het ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.

Download Rechtsverhouding

Download toelichting