Werken en leren

Werken waar, wanneer en hoe je dat wilt, dat is in het kort Het Nieuwe Werken (HNW). Medewerkers krijgen de ruimte en vrijheid om hun werk binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te doen. HNW betekent dus flexibeler werken met meer zelfstandigheid waardoor het werk effectiever, efficiënter en – niet onbelangrijk – plezieriger ingevuld wordt. Dit vraagt ook om meer flexibiliteit van gebouwen en ruimtegebruik.

Er moet worden voorzien in ruimtes om te kunnen samenwerken, ontmoeten, individueel geconcentreerd werken en hybride overleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat een gebouw toevoeging kan geven aan de bevordering van onderling contact en samenwerking. Door een wisseling van werkplek ontstaan meer mogelijkheden om anderen te ontmoeten en te inspireren.

Vertaling in het onderwijs

Dit wordt ook door vertaald in het onderwijs. Het is niet meer van deze tijd om dertig leerlingen in een lokaal te zetten en hen allemaal hetzelfde programma te bieden door een en dezelfde docent. Ook leerlingen moeten de ruimte hebben om zelfstandig, alleen of samen, aan opdrachten of projecten te werken. Het leerplein als middel om het onderwijs te organiseren wordt vaak door zowel docenten als door leerlingen als positief gewaardeerd, omdat de interactie tussen docenten en leerlingen op een natuurlijke manier plaats vindt. Wij maken aanvullingen op dat werkplein, door ook op het werkplein hoeken te creëren voor meer besloten overleg en cocons voor stiltewerkplekken.

Diversiteit

Door slim gebruik te maken van de verschillende ruimtes ontstaat ook de mogelijkheid en flexibiliteit om de ruimtes optimaal te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een lerarenkamer plaats maken voor een kantoortuin, waar leerkrachten gezamenlijk kunnen werken en zo mogelijk problemen samen kunnen bespreken. De kantoortuin kan tevens gebruikt worden door de leerlingen als leerplein. Een technieklokaal met een keuken kan ook fungeren als een mooie BSO-ruimte.

Een goed ontwerp speelt een grote rol in de voorwaardenscheppende sfeer voor een optimaal gebruik ervan. Wij passen daarbij onze werkwijze toe van “Interview-Ideevorming-Uitwerking-Presentatie” om met de input van alle betrokkenen tot een goed resultaat te komen. Door goed na te denken over dubbelgebruik van ruimtes, kunnen we compacter bouwen en een hoger kwaliteitsniveau behalen in het gebouw en tegelijkertijd budget overhouden voor het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld besteed worden aan vernieuwende concepten, materialen en methodes.

snufenshoe concept store

Felix Postma Huisartsen praktijk Lith

Expierence center Verel ‘s-Hertogenbosch

Herman Broerenschool Rosmalen

Frankendael
school Amsterdam

Brede school de Zandkampen Zaltbommel

Kindcentrum Besoyen Waalwijk

KindPark Boekel

Ontmoetingsplein Mellepark, Uden