Begeleiding

Na de ontwerpfase kan SROM architecten u ook bijstaan met advies bij het selecteren van een uitvoerende partij en de daadwerkelijke uitvoering van het project. In de ontwerpfase zijn alle keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de constructie en de materialisatie van het project. Daardoor kunnen de begrotingen van verschillende aannemers zuiver met elkaar vergeleken worden. Wij kunnen samen met u de begrotingen controleren en u ondersteunen bij het maken van keuzes wanneer er andere materialen dan voorgeschreven worden voorgesteld.

De uitvoering fases waarin SROM een bijdrage kan leveren

Fase 7: 
Prijs- en Contractvorming

Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.

Fase 8: 
Uitvoering- Uitvoeringsgereed Ontwerp

Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand hiervan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

Fase 9: 
Directievoering

Het namens de opdrachtgever (esthetisch) begeleiden en toezien op de uitvoering van het werk.

Fase 10: 
Gebruik / Exploitatie

Het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting.

Bouwbegeleiding is ons niet vreemd

Bij het selecteren van een geschikte aannemer kunnen wij voor u offertes controleren op juistheid. Daarbij worden de hoeveelheden en de prijsstelling gecontroleerd. Op uw verzoek kunnen wij een tegenbegroting laten maken door een van onze partners.

Hoe bepaal ik de prijs van mijn bouwproject?

Het afwerkingsniveau van uw woning is de grootste bepalende factor voor het bouwbudget. Als de kubieke meters van het ontwerp stijgen dan zal het bouwbudget ook stijgen. Wij kunnen u helpen bij een goede verhouding tussen uw wensen en het budget. Daarbij letten we goed op dubbelgebruik, multifunctionaliteit van de verschillende ruimtes en onderhoudsgevoeligheid van de toegepaste materialen. Tot slot vinden we het ook van belang dat de exploitatie van het gebouw goed is, zodat de totale levenscyclus van het bouwwerk betaalbaar blijft.

Kan SROM ook ervoor zorgen dat de uitvoering goed verloopt?

Wanneer de keuze voor de aannemer gemaakt is zullen wij of de aannemer het ontwerp vertalen naar uitvoeringstekeningen waarvan uiteindelijk gebouwd zal worden. Deze uitwerking wordt in nauw overleg gedaan tussen ons en de aannemer en onderaannemers.

Tijdens de bouwfase kunnen wij de begeleiding van de bouwwerkzaamheden verzorgen. Deze begeleiding bestaat uit de esthetische begeleiding, wat inhoudt dat wij controleren of het gebouw wordt gemaakt zoals het door ons is ontworpen. Daarnaast lossen wij eventuele probleempunten op die zich mogelijk voordoen tijdens de bouw. Eventuele wijzigingen worden dan met alle betrokken partijen overlegd en indien nodig bouwkundig uitgewerkt. Wij kunnen optreden als directievoerder namens de opdrachtgever. Wij zullen dan de bouwvergaderingen voorzitten en zorgen voor de verslaglegging. Daarmee leggen we de gemaakte afspraken vast en communiceren we met de opdrachtgever. Wij zijn gewend om tijdens de bouw van het bouwwerk altijd in contact te blijven met de opdrachtgever en de aannemer. Indien gewenst kunnen wij ook voor u alleen de esthetische begeleiding verzorgen. We houden daarbij vinger aan de pols als het aankomt op cruciale details in het gebouw. Niet alleen op esthetisch gebied volgen we de uitvoering, maar ook bouwtechnisch houden we een oogje in het zeil. Dit kan ook op oproepbasis.

Kan het ontwerp ook door vertaald tot technische details?

SROM verzorgt naast de ontwerptekeningen ook de technische uitwerking van uw gebouw. Dat doen we voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, maar ook voor de uitvoering van het ontwerp.

Hoe zit het met het onderhoud van het project na oplevering?

Wij geloven er sterk in dat gebouwen niet alleen makkelijk te bouwen moeten zijn, maar ook makkelijk te onderhouden zijn. We kiezen daarom voor logische detaillering die ook losmaakbaar is. We zorgen er op die manier ook voor dat de bouw circulair wordt en blijft.

Sebastiaan heeft ons geholpen met een prachtig ontwerp van onze jaren 60 bungalow. Onze wens was om een woning te realiseren dat perfect bij ons gezin aansluit, maar waar ook de originele kenmerken in behouden zou worden. Al onze wensen zijn samen tot één ontwerp gecombineerd. Deze is dan ook tot in detail uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld goed rekening gehouden met de zonnestand. Hierdoor komt de zon en warmte lekker naar binnen in de winter, maar wordt het buiten gehouden in de zomer door de grote overstek. Daarnaast lopen enkele wanden mooi van binnen naar buiten door. Dit maakt onze woning echt uniek. Al met al was het en aangename en vlotte samenwerking met een prachtig resultaat!

Emiel Lagarde
Particuliere opdrachtgever

Sebastiaan is als geen ander in staat om de wensen van alle stakeholders te onderkennen en samen te brengen in een krachtig ontwerp, zonder daarbij zijn eigen architectonische en esthetische kwaliteiten te verliezen. Ook de balans tussen ontwerp en techniek is uitstekend met ruimte voor dialoog.

Stijn de Wolf
Directeur PIM proces & advies, voormalig directeur SMT Bouw & Vastgoed

Na een lange zoektocht naar een architect, kwamen we Sebastiaan tegen. Het projectteam was eindelijk compleet. Wat een heerlijke samenwerking.

Margot Nijkamp
Particuliere opdrachtgever

Ik had zelf al vaak over het project nagedacht. Het lukte me steeds niet om een goede ontsluiting te maken, zonder daarbij veel ruimte te verliezen en ten koste van het oppervlak van de woning te laten gaan. Sebastiaan heeft me geholpen met een wokkeltrappenhuis, waarbij het vluchten in de woning geregeld is en er toch een individuele toegang tot de woning is.

Joris Verheggen
Particuliere opdrachtgever

Een greep uit ons werk

Woonhuis A + J

Woonhuis bosvilla Bennekom