Transformatie

Wanneer we een gebouw transformeren, gaan we in feite niet anders te werk dan bij een nieuwbouwopdracht. Er is echter extra aandacht nodig in de analysefase. Het bestaande gebouw maakt immers deel uit van de kaders die de locatie schept voor de nieuwe situatie. We gaan op zoek naar unieke kwaliteiten die het oorspronkelijke bouwwerk in zijn nieuwe bestemming kunnen versterken.

Voordelen

Het voordeel van transformatie is in de eerste plaats dat het in essentie een duurzaam proces is vanwege de grote mate van hergebruik en de verlenging van de levensduur van een bestaand gebouw. Anderzijds geeft de ruimte aan het behoud van karakter van een bestaande en soms historische situatie. Conform onze visie zien wij het als onze taak om u te verwonderen met onze verbeelding zodat uw gebouw weer klaar is voor de toekomst.

Woonhuis bosvilla Bennekom