Onderzoek

Onderzoeksopdrachten bestaan uit uiteenlopende studies. Met haalbaarheidsonderzoeken bekijken we of budgetten toereikend zijn voor bouwvraagstukken. Met stedenbouwkundig onderzoek kunnen we u voorzien van beeldkwaliteitsplannen, verkavelingen, inrichting van openbare ruimte, herstructurering en stedenbouwkundige inpassingen. Architectonisch onderzoek kan ook een maatschappelijke rol vervullen zoals bij de zoektocht naar vernieuwende woonvormen.

De fases voor architectonisch onderzoek

Fase 1: 
Initiatief / Haalbaarheid

Het inventariseren en analyseren van zowel de locatie als de huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van het project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.

Fase 2: 
Projectdefinitie (PVE)

Het enerzijds zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers en anderzijds nader analyseren van de locatiemogelijkheden dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

Fase 3: 
Structuurontwerp

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en de hoofdindeling van de bebouwing.

Vooronderzoek voor je bouwproject

Werkzaamheden tijdens het vooronderzoek bestaan uit een kennismakingsgesprek, een inventarisatie van het Programma van Eisen en het budget en een analyse van de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Wat is een Programma van Eisen (PVE)?

In gesprek met een opdrachtgever gaan wij altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Middels variantenstudies zoeken we naar de juiste oplossing voor een gebouw en tevens helpt het ons om de vraag nog duidelijker te krijgen. Al uw wensen leggen we vast in een document, het Programma van Eisen (PVE). Dit is de basis voor het ontwerpproces. Dit doen we altijd met een gezonde kijk op de productie, zodat we circulair bouwen.

Zijn onze wensen realiseerbaar?

Met een gedegen Programma van Eisen (PVE) kunnen we het bouwproject goed afbakenen. Door voor het project naast alle wensen ook de juiste kaders vast te stellen, wordt uw project realistisch en haalbaar.

Hoe krijg ik de kaders van mijn project duidelijk?

U kunt zelf al een ruwe schets maken van een plattegrond en/ of gevels. Ook met foto’s van architectuur die u mooi vindt, kunt u aan ons aangeven wat voor bouwstijl, uitstraling, of materialisatie u mooi vindt. Wij gaan met u op zoek naar een eerste indeling van de woning. Daarbij schetsen we voor u de plattegronden en een eerste idee voor de gevels en het volume van de woning. We kunnen aan de hand van voorbeelden laten zien wat we bedoelen en zo krijgt u een idee van de bouwstijl, de uitstraling en de materialisatie.

Sebastiaan heeft ons geholpen met een prachtig ontwerp van onze jaren 60 bungalow. Onze wens was om een woning te realiseren dat perfect bij ons gezin aansluit, maar waar ook de originele kenmerken in behouden zou worden. Al onze wensen zijn samen tot één ontwerp gecombineerd. Deze is dan ook tot in detail uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld goed rekening gehouden met de zonnestand. Hierdoor komt de zon en warmte lekker naar binnen in de winter, maar wordt het buiten gehouden in de zomer door de grote overstek. Daarnaast lopen enkele wanden mooi van binnen naar buiten door. Dit maakt onze woning echt uniek. Al met al was het en aangename en vlotte samenwerking met een prachtig resultaat!

Emiel Lagarde
Particuliere opdrachtgever

Sebastiaan is als geen ander in staat om de wensen van alle stakeholders te onderkennen en samen te brengen in een krachtig ontwerp, zonder daarbij zijn eigen architectonische en esthetische kwaliteiten te verliezen. Ook de balans tussen ontwerp en techniek is uitstekend met ruimte voor dialoog.

Stijn de Wolf
Directeur PIM proces & advies, voormalig directeur SMT Bouw & Vastgoed

Na een lange zoektocht naar een architect, kwamen we Sebastiaan tegen. Het projectteam was eindelijk compleet. Wat een heerlijke samenwerking.

Margot Nijkamp
Particuliere opdrachtgever

Ik had zelf al vaak over het project nagedacht. Het lukte me steeds niet om een goede ontsluiting te maken, zonder daarbij veel ruimte te verliezen en ten koste van het oppervlak van de woning te laten gaan. Sebastiaan heeft me geholpen met een wokkeltrappenhuis, waarbij het vluchten in de woning geregeld is en er toch een individuele toegang tot de woning is.

Joris Verheggen
Particuliere opdrachtgever

Een greep uit ons werk

Expierence center Verel ‘s-Hertogenbosch

Hof van Deursen