Stedenbouw

Stedenbouw is waar architectuur en planologie worden verbonden. Met diverse ontwikkelaars staan we soms aan het begin van nieuwe uitbreidingen van dorpen, steden of omvangrijke uitbreidingen van dorpskernen of stedelijke gebieden.

Samenwerken

Samen met partners zoals gemeenten en corporaties, zetten we stedenbouwkundige plannen op. Hiermee zetten we onder andere bestemmingsplannen om in bewoonbare wijken waarbij een nieuw stuk stad of dorp ontstaat met een eigen identiteit die de bestaande situatie een nieuwe kwaliteitsimpuls geeft. Door met een integrale aanpak ecologische, economische, culturele, sociale en geografische aspecten mee te nemen in de plannen worden ruimtelijke kansen optimaal benut. Wij houden ons binnen de stedenbouwkundige opdrachten bezig met beeldkwaliteitsplannen, haalbaarheidsstudies, verkavelingen, inrichting van openbare ruimte, herstructurering en stedenbouwkundige inpassingen.

Felix Postma Huisartsen praktijk Lith

Badeloch ‘s-Hertogenbosch

De Hoef in Rosmalen

Hof van Deursen