Ontwerp

SROM architecten werkt graag al in een vroeg stadium samen met andere adviseurs zoals een constructeur en een installateur om tot duurzame oplossingen te kunnen komen. Hierbij kunt u denken aan een energieneutraal ontwerp en circulair bouwen. In onze opinie is een architect in staat op basis van de bouwtechniek, een ontwerp te maken dat door een aannemer gemaakt kan worden. De aannemer kan het ontwerp verder technisch uitwerken, met zijn eigen bouwmethodieken en de architect geeft hem esthetisch advies. Samenwerken met optimaal gebruik van eenieders specialisatie.

De fases in het architectonisch ontwerpproces

Fase 4: 
Voorlopig Ontwerp

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Fase 5: 
Definitief Ontwerp (Aanvraag Omgevingsvergunning)

Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.

Fase 6: 
Technisch Ontwerp

Het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Architectonisch ontwerp van woningen, scholen en utiliteit

Architectuur is onze specialisatie. Samen met de opdrachtgever en andere specialisten uit de bouwwereld werken we aan unieke oplossingen. Daarbij verbeelden wij de verwondering. Wij vertalen de wensen van de opdrachtgever in het ontwerp. Wij geloven dat we ontwerpen maken waarbij de mens in een sterke relatie met zijn omgeving komt. Een gebouw moet in staat zijn mee te veranderen in de verschillende fasen van het leven, zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, zonder daar onnodig hoge investeringen voor te doen.

Hoe krijg ik een bouwvergunning?

Is uw project niet vergunningsvrij, dan dienen we bij de gemeente een aanvraag in om een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan te vragen. Hiervoor zijn ook constructieberekeningen nodig en bij nieuwbouw ook een berekening voor de MPG (Milieuprestatie Gebouwen) en de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Wij verzorgen deze aanvraag voor u in afstemming met de benodigde disciplines.

Een woning laten ontwerpen

Samen met u gaan wij op zoek naar wat de essentie is van uw woonvraag en hoe we deze kunnen realiseren op de betreffende locatie èn binnen uw budget. Wij hebben al voor diverse klanten woonhuizen mogen ontwerpen en hebben ook ruime ervaring in de seriematige woningbouw en appartementengebouwen. We zien het als onze taak om u te verwonderen met onze verbeelding van uw woonwens.

Een nieuwe school laten ontwerpen

Wij hebben ruime ervaring binnen het ontwerpen en ontwikkelen van schoolgebouwen waar een veelheid van functies in samen komen. Dit vraagt om een integrale aanpak met alle disciplines in het ontwerp en bouwproces. Hierbij kunt u denken aan hoe we slim alle benodigde functies in het ontwerp samen laten komen zodanig dat het gebouw optimaal gebruikt wordt en hoe alle gebruiksfuncties door middel van een logische routing zo gunstig mogelijk met elkaar verbonden worden. Maar het vraagt ook om een goede samenwerking met andere ervaren adviseurs op dit gebied. SROM architecten heeft een uitstekend netwerk van partners met expertise in de scholenbouw. Hierdoor kunnen we uw gebouw ook zo duurzaam mogelijk ontwerpen. Hierbij kunt u denken aan duurzame installaties, zonnepanelen, circulariteit (hergebruik), klimaatadaptie, en natuurinclusiviteit. Wij geloven ook in de educatieve functie van duurzaamheid. Het zichtbaar toepassen van duurzame ontwerp- en inrichtingselementen draagt bij aan de bewustwording van de gebruikers.

Sebastiaan heeft ons geholpen met een prachtig ontwerp van onze jaren 60 bungalow. Onze wens was om een woning te realiseren dat perfect bij ons gezin aansluit, maar waar ook de originele kenmerken in behouden zou worden. Al onze wensen zijn samen tot één ontwerp gecombineerd. Deze is dan ook tot in detail uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld goed rekening gehouden met de zonnestand. Hierdoor komt de zon en warmte lekker naar binnen in de winter, maar wordt het buiten gehouden in de zomer door de grote overstek. Daarnaast lopen enkele wanden mooi van binnen naar buiten door. Dit maakt onze woning echt uniek. Al met al was het en aangename en vlotte samenwerking met een prachtig resultaat!

Emiel Lagarde
Particuliere opdrachtgever

Sebastiaan is als geen ander in staat om de wensen van alle stakeholders te onderkennen en samen te brengen in een krachtig ontwerp, zonder daarbij zijn eigen architectonische en esthetische kwaliteiten te verliezen. Ook de balans tussen ontwerp en techniek is uitstekend met ruimte voor dialoog.

Stijn de Wolf
Directeur PIM proces & advies, voormalig directeur SMT Bouw & Vastgoed

Na een lange zoektocht naar een architect, kwamen we Sebastiaan tegen. Het projectteam was eindelijk compleet. Wat een heerlijke samenwerking.

Margot Nijkamp
Particuliere opdrachtgever

Ik had zelf al vaak over het project nagedacht. Het lukte me steeds niet om een goede ontsluiting te maken, zonder daarbij veel ruimte te verliezen en ten koste van het oppervlak van de woning te laten gaan. Sebastiaan heeft me geholpen met een wokkeltrappenhuis, waarbij het vluchten in de woning geregeld is en er toch een individuele toegang tot de woning is.

Joris Verheggen
Particuliere opdrachtgever

Een greep uit ons werk

Herman Broerenschool Rosmalen

Woonhuis M + J