Contact - Over ons banner

Wij zijn srom architecten

SROM architecten is een bureau dat elke dag werkt aan de verbeelding van de verwondering. Daarbij geloven wij dat architectuur door complexere bouwprocessen en de daarbij behorende specialisatie in de bouwwereld een toegepaste kunst is geworden.

Visie

Goede architectuur ontstaat volgens ons als context, milieu, economie en samenleving met elkaar in balans zijn. Wij vinden dat architectuur gaat over verbeelding en verwondering. Wij gebruiken dit als onze werktuigen. Verbeelding is de mogelijkheid om de wens en de eis van de opdrachtgever om te zetten in een gebouw. Het resultaat van die verbeelding is de verwondering. Dit vergt van ons een goed inlevingsvermogen en gepaste stoutmoedigheid.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat er met andere specialisten wordt samengewerkt om zodoende een kwalitatief hoogwaardig gebouw te kunnen realiseren. Verscherpte regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld constructies, installaties en duurzaamheid maken het noodzakelijk om specialistische kennis al in een vroeg stadium te betrekken in onze ontwerpen.

Onze werkwijze

Een goed gebouw begint met een goed programma van eisen. Om een goed programma te realiseren wat aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgever en de gebruikers, werken we nauw samen met alle betrokkenen. Dit doen we volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus (ISO9001:2015).

SROM architecten heeft deze cyclus omgezet naar ‘Interview-Ideevorming- Uitwerking-Presentatie’. Het proces start met het interview. Daarbij gaan we uitvoerig in gesprek met de gebruikers, opdrachtgever, omwonenden en andere belanghebbenden. Het doel van het interview is het genereren van informatie.

De volgende stap is de ideevorming. We onderzoeken de locatie om de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, in kaart te brengen en zetten deze samen met informatie uit de interviews om in een analyse op de opgave.

Bij de uitwerking wordt het idee visueel gemaakt in een ontwerp waarbij we steeds verifiëren of de uitgangspunten uit de analyse juist zijn. In de presentatie zetten we uiteen wat onze bevindingen zijn in het ontwerp ten opzichte van het Interview. Uit de presentatie komt nieuwe input om opnieuw te bespreken in een Interview waarna de cirkel weer opnieuw begint. In tegenstelling tot de ISO-certificering wordt er geen standaardisering nagestreefd maar een uniek passend product voor de opgave.

Uiteindelijk wordt de methode van ‘Interview-Ideevorming-Uitwerking-Presentatie’ toegepast op verschillende overleggen. Zowel gebruikers, omwonenden, bestuurders en gemeentes worden op dezelfde manier geïnformeerd over de voortgang van het project.

Interview

Samen met u nemen we al uw wensen en eisen door, dit vormt de start voor het ontwerp.

Ideevorming

Door middel van analyses, brainstormsessies, functionele en esthetische eisen wordt een idee gevormd.

Uitwerking

Het idee wordt uitgewerkt in een ontwerp. Middels 3D presentatie wordt uw ontwerp gevisualiseerd.

Presentatie

Het ontwerp wordt gepresenteerd. Daarmee wordt het getoetst aan uw wensen en begint het proces opnieuw.

Werkervaring

SROM architecten werkt aan projecten op verschillende schaalniveaus. Binnen het kantoor wordt er naast architectuur ook dagelijks gewerkt aan onderzoeks-, interieur-, en stedenbouwkundige opdrachten. Ons portfolio bestaat uit verschillende opdrachten. Van villabouw tot appartement. In de utiliteit hebben we verscheidene opdrachten in de scholenbouw, maar ook voeren we regelmatig opdrachten uit in zowel groot- als kleinschalige kantoren. Als bureau proberen we de vooruitgang in huisvesting te volgen of te bepalen. Al enkele jaren doen we onderzoek naar kleine woningen met name binnen de ‘Tiny house-movement’, maar u kunt daarbij ook denken aan vakantiewoningen, aanleunwoningen of kleine villabouw van 70 m².

Vanuit onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, nemen we ook deel aan initiatieven die zich inzetten voor een rechtvaardigere wereld en het stimuleren van sociale inclusie.

Video afspelen over SROM - Placeholder mobile fabriek

Mobiele fabriek

Wij maken onderdeel uit van de Mobiele Fabriek / The Mobile Factory (www.themobilefactory.org). De Mobiele Fabriek is een startup in de woningbouw, die niet zomaar woningen bouwt en verkoopt. Hun kleine woningen worden op basis van ecologische- en maatschappelijke waarden in de markt gezet. De circulaire woningen zijn gemaakt van betonpuin, dat middels een unieke methode op locatie wordt omgezet in een serie aan elkaar gerelateerde lego-achtige bouwelementen. Onderdeel van het transformatieproces is een productiemachine die uitermate simpel te bedienen is. Daarmee kunnen laaggeschoolden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, toch deelnemen aan het arbeidsproces. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gemeenten een maatschappelijk-ecologisch aanbod doen voor betaalbare huisvesting van onder andere dak- en thuislozen, mensen met een handicap, jonge woonstarters of mensen met een bijzondere levenswijze. Door het gebruik van bouwpuin wordt bovendien 36% CO2-bespaard. In samenwerking met hoogleraren en betonexperts werkt de Mobiele Fabriek voortdurend aan een betonvervanger, waardoor nog meer CO2 bespaard kan worden. SROM architecten heeft voor The Mobile Factory o.a. de ontwerpen verzorgd voor de modelwoningen.

IMC Weekendschool

Wij zijn gastdocent Architectuur op de IMC Weekendschool. Hier krijgen jongeren tussen 10 en 14 jaar de kans om nu al meer te leren over later. Hierdoor kunnen ze in de toekomst beter kiezen voor een opleiding of beroep, en staan ze gemotiveerder in het leven. Diverse gastdocenten geven op zondag workshops of interviews over hun vakgebied. Leerlingen ontmoeten zo niet alleen inspirerende professionals, maar ontdekken ook individuele interesses en dynamische werkplekken zoals een ziekenhuis, rechtbank, kantoor of tv-station. Tegelijkertijd leren ze belangrijke vaardigheden als presenteren, discussiëren en samenwerken. Het vak Architectuur is daarom een belangrijk onderdeel op de weekendschool. Met dit vak kruipen de jongeren in de huid van een architect en leren ze bewust naar hun (gebouwde) omgeving te kijken. Ze ervaren hoe een echte architect te werk gaat en oefenen verschillende technische en creatieve vaardigheden essentieel voor het werk. Vaardigheden die bijvoorbeeld nodig zijn voor het maken van een ontwerp en maquette. Al doende komen ze erachter wat hun interesse en talent is.

De opdrachtgevers
van SROM architecten

SROM - Margot Nijkamp
SROM - Emiel Lagarde
SROM - Verel
SROM - Van Der Heijden
SROM - Saam
SROM - Rovoo Vastgoed BV
SROM - Roode Real Estate
SROM - Previcus Vastgoed
SROM - Peter Peters Bouwbedrijf
SROM - Hendriks SGR
SROM - Fysio Roode
SROM - Felix Postma
SROM - Bowls And Dishes
SROM - Struyk Bouw & Vastgoed
SROM - PIM Proces & Advies
SROM - Joris Verheggen