Expierence center Verel ‘s-Hertogenbosch

NIEUW KANTOOR VOOR VEREL BUILDING EXPERIENCE, ‘S HERTOGENBOSCH

Midden in het bijzondere landschap rond de Rosmalense plas verrijst het gebouw van Verel Buiding Experiences. Vanuit Empel of vanuit het viaduct over het Maximakanaal is dit het eerste gebouw dat men ziet. Het moet een Landmark zijn. Het markeert de driehoekige locatie, de punt van het Werklandschap Rosmalense plas, en valt meteen op door de hoogte. Het gebouw is extravert door het vele glas dat wordt gebuikt. Het gaat interactie aan met zijn omgeving. Het gebouw bestaat uit meerdere split level niveaus die aan de buitenkant goed zichtbaar zijn.

Over dit experience center

De route door het gebouw is aan de buitenzijde zichtbaar gemaakt. Deze route verschaft vanuit het gebouw telkens een ander zicht op het landschap. Op de begane grond, in de lobby van het gebouw is de relatie met het maaiveld goed voelbaar. In de lobby zijn inheemse en uitheems planten in grote plantvakken geplaatst en vanuit grote glazen puien kan men de waterplas om het gebouw goed ervaren. Vanuit de lobby start de architecturale route door het gebouw. De lange luie trap klimt langzaam naar de eerste verdieping en terwijl men over de looplijn beweegt verandert de kijk op de omliggende waterplas en verschijnen kruinen van bomen.

Op de eerste verdieping liggen de ateliers. Deze werkruimtes zijn georiënteerd op de Mammoet, waar aan de overzijde in de nabije toekomst een kantoorvilla komt te staan. De kantoorvilla’s die tussen de Groote Wetering en de Rosmalense plas komen te staan zijn langgerekt (evenwijdig aan de Mammoet) en beperkt in hoogte. De verdieping van de ateliers heeft dezelfde lange gevel als de kantoorvilla en gaat daarmee een dialoog aan met dat gebouw. Beide gebouwen begeleiden straks de entree naar het Werklandschap.

Vanuit de eerste verdieping kijkt de gebruiker van het pand de lobby in. Een grote vide maakt een verbinding tussen begane grond en verdieping, waar de medewerker en de klant elkaar voor het eerst begroeten. Op ooghoogte is de volgende vloer al zichtbaar. Op de anderhalve verdieping liggen de vergaderruimtes, vanuit daar kan men ook op het dakterras komen.

Met de trap of lift naar verdieping twee en men bevindt zich in de studio. De studio is een halfgesloten ruimte met aansluitend een tribunetrap. Vanuit deze trap is de tweeënhalve verdieping te betreden, maar niet voordat men op de tweede verdieping de grote taatsdeuren heeft opengemaakt. In een vide van tweeënhalve verdieping hoog staat een grote boom. De plek is een rustplaats voor iedereen, even in de zon genieten van het uitzicht op de Rosmalense Plas. Er is ook een klein balkon in de ruimte en het trekt de bezoeker richting een kort trapje omhoog, daar is de bar met een terras en een vergezicht op Empel en de Maas.

Vanuit de vide op de tweede verdieping is de bovenste verdieping, de derde, al zichtbaar. Hier ligt als kers op de taart het restaurant van het gebouw. Vanuit deze verdieping kan de gebruiker van het gebouw in alle richtingen kijken. Het Balkon verschaft ook vanuit buiten een uitzicht op de omgeving.

Vanuit hier is ook het dak van de bedrijfshal te zien. Het dak ligt vol met zonnepanelen met eronder een groendak. Dit voorkomt hitteopbouw tussen de panelen en het dak. De hal heeft een ander afwerking dan de toren, daar waar in het geval van het kantoor hout en glas de hoofdmoot zijn, is dat bij de hal kalkhennep in combinatie met polycarbonaat platen en houten gevelbekleding.

De hoofddrager van het gebouw is opgetrokken uit een houten constructie, de vloeren van het kantoor zijn vanwege de lage belasting van Lignatur met voorgeperforeerde plafonds. De kozijnen zijn van hout en alle horizontale vlakken worden voorzien van een groendak.

In de Kalkhennep en het groendak kunnen nestplekken gemaakt worden voor vogels en afhankelijk van de soort worden de nestkasten aangepast.

ArchitectSebastiaan Robben
Locatie‘s-Hertogenbosch
Inhoud21.000 m³
Oppervlak2.800 m²
Bouwjaar2024
CategorieWerken en leren, Interieur
Delen
SROM - 1. Experience center verel

Natuurinclusief bouwen in 's-Hertogenbosch

Het gebied rond de Rosmalense plas heeft een lange historie. Die historie is op de eerste plaats niet zo goed zichtbaar. De vondsten uit de ijzertijd en de Mammoet uit de Rosmalense plas hebben weinig invloed op de drassige grond van perceel 7124 sectie H Rosmalen oftewel kavel 10. Maar de historie is niet een gebeurtenis op zichzelf. Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen die de plek maken tot wat hij nu is.

Zo dateert de Rosmalense plas, die vroeger de Empelse plas/gat heette pas uit 1978. De plas is ontstaan door zandwinning, maar maakt nu deel uit van de broodnodige waterwin- en retentiegebieden van de regio ’s-Hertogenbosch. De Groote Wetering daarentegen heeft een veel langere geschiedenis. Deze waterloop werd gebruikt om het moeraslandschap te ontwateren.

Het Maxima kanaal is in de ontwikkeling van het gebied de meeste recente aanpassing in het landschap. Dit Kanaal stamt uit 2013 en scheert langs Empel en Rosmalen af en trekt een lijn tussen de twee dorpen. Dit kanaal was nodig om de Zuid-Willemsvaart te ontlasten. In eerste instantie omdat bepaalde schepen er niet doorheen konden, maar tegenwoordig speelt dit kanaal ook een grote rol in het afvoeren van het vele water dat richting ’s-Hertogenbosch stroomt.

’s-Hertogenbosch heeft een grote wateropgave, wonen aan en op het water zal voor de stad en zijn omliggende dorpen steeds belangrijker worden. De lage ligging van ’s-Hertogenbosch is dusdanig problematisch dat er steeds meer water door en langs de stad af moet. Tegelijkertijd liggen er ook grote opgaves om het water vast te houden. Het lijkt een paradox maar in de winter is er teveel en in de zomer te weinig.

Het grote waterprobleem zorgt er ook voor dat we anders moeten kijken naar de inrichting van ons landschap. Natuurrijke gebieden kunnen beter water vast houden dan bebouwde gebieden. Als bij een inbreiding natuurinclusief gebouwd wordt vergroot het de kans op een betere leefomgeving. Als ook de natuurinclusieve gebouwen met hun natuurinclusieve percelen aansluiting gaan vinden bij een groter geheel ontstaat er meer biodiversiteit.

In het geval van het Werklandschap Rosmalense plas wordt deze aansluiting gevonden op de aanliggende plas, die weer onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel namelijk het Kanaalpark. Kanaalpark is een natuurgebied van 7 kilometer lang en loopt van de Maas langs het Maximakanaal tot het weer aantakt op de Zuid-Willemsvaart.