wij verbeelden de verwondering

Waar staan wij voor

SROM is een architectenbureau dat elke dag werkt aan de verbeelding van de verwondering. Daarbij geloven wij dat architectuur door complexere processen en de daarbij behorende specialisatie in de bouwwereld een toegepaste kunst is geworden. Het is daarom van groot belang dat er met andere specialisten wordt samengewerkt om een project te kunnen realiseren. Goede architectuur ontstaat volgens ons als milieu, economie en samenleving met elkaar in balans zijn.

unieke ontwerpen

Onze ontwerpen zijn altijd contextueel. Wij geloven dat gebouwen een context kunnen volgen of opnieuw maken. Een goede analyse van de omgeving waarin het gebouw komt te staan is het begin. We zijn altijd op zoek naar de ‘Genius Loci’. Een uniek opvallend gebouw kan de omgeving opnieuw waarde geven. Daarbij spelen zichtlijnen, oriëntatie, functionaliteit en ‘het ongrijpbare, de verwondering’ een belangrijke rol.

milieu

Duurzaamheid gaat over een schonere planeet. Minder lineaire bouwprocessen, waarin we niet na gebruik alles tot afval maken. Met de opdrachtgever denken we het bouwen om naar een circulair proces, van produceren, naar duurzaam gebruiken naar hergebruiken/recyclen. Hergebruik, toekomstbestendig, multifunctionaliteit, maar ook architectonische schoonheid, zijn daarin belangrijke kernwaarden.

economie

Het bouwproces is onderhevig aan terugkerende verandering. Bouwen gaat over huisvestingsvraagstukken die steeds wijzigen. Onder economische druk kan of moet een gebouw veranderen. Maar ook vraagstukken als kleinere huisvesting zijn voorbeelden van economische verandering. Slimme ontwerpen met het oog op mogelijke veranderingen kunnen het ruimtegebruik in de toekomst faciliteren.

samenleving

Architectuur gaat over onze gebouwde omgeving. Het is altijd om ons heen en heeft dagelijks invloed op ons welzijn. Onze gebouwen gaan uit van de principes van de Moderne Architectuur, daarbij staat het welzijn van mensen centraal. Functionaliteit speelt een belangrijke rol. Functionele architectuur, stedenbouw en interieurs stelt mensen in staat om in vrijheid en welbehagen te kunnen bewegen en leven in gebouwen.

projecten

Ons werkgebied laat zich niet afbakenen door specialisaties in bepaalde opdrachten. SROM werkt vanuit een sterke betrokkenheid en een onderscheidende aanpak, waarmee we aan verschillende opdrachten kunnen werken. Architectuur is onze specialisatie. Samen met de opdrachtgever en andere specialisten uit de bouwwereld werken we aan unieke oplossingen. Belangrijk zijn de analyse, de verbeelding en de verwondering. De analyse stelt ons in staat om te komen tot de essentie van de vraag. Daarbij zijn context, levens- of bedrijfsfilosofie, toekomst en budget belangrijk. Wij geloven dat we ontwerpen maken waarbij de mens in een sterke relatie met zijn omgeving komt. Een gebouw verandert mee in de verschillende fasen van het leven, het past zich aan de nieuwe omstandigheden aan, zonder daar onnodig hoge investeringen voor te doen.

Referenties

 • Met Sebastiaan werk ik altijd graag samen aan projecten. Hij staat open voor andere gedachten en zegt nooit dat iets niet kan. Hij zoekt altijd naar de beste esthetische oplossing voor iedereen.

  Sjoerd Rutten SORS Adviesgroep
 • Ik had zelf al vaak over het project nagedacht. Het lukte me steeds niet om een goede ontsluiting te maken, zonder daarbij veel ruimte te verliezen en ten koste van het oppervlak van de woning te laten gaan. Sebastiaan heeft me geholpen met een wokkeltrappenhuis, waarbij het vluchten in de woning geregeld is en er toch een individuele toegang tot de woning is.

  Joris Verheggen projectontwikkelaar
 • Na een lange zoektocht naar een architect, kwamen we Sebastiaan tegen. Het projectteam was eindelijk compleet. Wat een heerlijke samenwerking.

  Margot Nijkamp opdrachtgever
 • Sebastiaan is als geen ander in staat om de wensen van alle stakeholders te onderkennen en samen te brengen in een krachtig ontwerp, zonder daarbij zijn eigen architectonische en esthetische kwaliteiten te verliezen. Ook de balans tussen ontwerp en techniek is uitstekend met ruimte voor dialoog.  

  Stijn de Wolf SMT Bouw & Vastgoed / Directeur

werkervaring

SROM werkt aan projecten op verschillende schaalniveaus. Binnen het kantoor wordt er gewerkt aan onderzoeks-, interieur-, architectuur- en stedenbouwkundige opdrachten.

SROM STEDENBOUW

Wij houden ons binnen de stedenbouwkundige opdrachten bezig met beeldkwaliteitsplannen, verkavelingen, herstructurering en stedenbouwkundige inpassingen. Met diverse ontwikkelaars staan we soms aan het begin van nieuwe in- en uitbreidingen van dorpen of steden. Samen met partners zoals, gemeentes en corporaties, zetten we stedenbouwkundige plannen op, om onder andere bestemmingsplannen om te zetten in bewoonbare wijken.

SROM ARCHITECTUUR

Ons portfolio bestaat uit verschillende opdrachten. Van villabouw tot appartement. In de utiliteit hebben we verscheidene opdrachten in de scholenbouw, maar ook voeren we regelmatig opdrachten uit in zowel groot- als kleinschalige kantoren. Als bureau proberen we de vooruitgang in huisvesting te volgen of te bepalen. Al enkele jaren doen we onderzoek naar kleine woningen. Niet alleen binnen de ‘Tiny house-movement’, ook als aanleunwoning, vakantiewoning of kleine villabouw van 70 m².

SROM INTERIEUR

Verschillende interieurs zijn gemaakt voor utiliteit en uitgebreide villa-ontwerpen. In het geval van scholen zijn dit veelal integrale oplossingen ondersteunend aan het onderwijs. Bij kantoren wordt als uitgangspunt het nieuwe werken, open kantoortuinen opnieuw betekenis gegeven. In het geval van woningbouw, zijn de oplossingen te vinden in adviezen omtrent stoffering, meubilair, keuken, maar ook integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld bergkasten, zithoeken en woonkeukens.

SROM ONDERZOEK

Onderzoeksopdrachten bestaan uit uiteenlopende studies. Met  haalbaarheidsonderzoeken bekijken we of budgetten toereikend zijn voor bouwvraagstukken. Middels variantenstudies zoeken we naar de juiste oplossing voor een gebouw. De zoektocht naar verschillende woonvormen heeft al vaker oplossingen gebracht aan sociale vraagstukken zoals Tiny Houses. Het brengt de samenleving goedkopere woningen. Dit alles altijd met een gezonde kijk op de productie, zodat we circulair bouwen.

Wie werkt met SROM

Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Start typing and press Enter to search